CHI ĐOÀN THANH NIÊN QUỸ CHUNG TAY THAM GIA CÙNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ RAU, CỦ, QUẢ CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19


         Thực hiện kế hoạch số 1442/SNN-KH ngày 17/8/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai, hỗ trợ nông sản cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (đợt 3).

Hình 1: Đoàn viên thu hoạch rau, củ tại vườn.

         Liên tiếp trong các ngày 21, 25, 2831/8/2021 các đoàn viên chi đoàn Quỹ đã cùng đoàn viên các chi đoàn trực thuộc đoàn Sở tham gia hỗ trợ trong việc thu gom, tập kết và hỗ trợ sắp xếp lên xe vận chuyển khoảng 200 tấn rau, củ, quả để chuyển đến hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hình 2: Phân loại, đóng gói rau củ trước khi bốc xếp lên xe.

Hình 3: Bốc xếp rau, củ lên xe vận chuyển .

         Đây là hành động thiết thực của đoàn viên chi đoàn Quỹ nói riêng và viên chức - người lao động Quỹ nói chung hòa trong tinh thần thông cảm sẽ chia với các tỉnh, thành phố bạn trong bối cảnh dịch bệnh của cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng với mong muốn góp phần cùng người dân đang sống trong tâm dịch an tâm, vượt qua giai đoạn khó khăn cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 sớm trở về cuộc sống bình thường mới. 

Hình 4: Những chuyến xe chở rau, củ từ Lâm Đồng  hướng về TP. Đà Nẵng.

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017