QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG NHÓM NHỎ VỀ BẢO VỆ RỪNG VÀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CÁC HỘ NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG NĂM 2022 TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG


         Tiếp tục thực hiện các hạng mục truyền thông năm 2022 đã được phê duyệt, trong những ngày cuối năm 2022 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim tổ chức 10 cuộc truyền thông nhóm nhỏ về bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hơn 300 hộ nhận khoán bảo vệ rừng(lực lượng nòng cốt: các tổ trưởng, tổ phó...) tại các xã trên địa bàn huyện Lạc Dương.

         Tại các buổi truyền thông, Quỹ đã phối hợp sử dụng hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua phương tiện trình chiếu, phát tài liệu; tờ gấp với các nội dung liên quan nhiệm vụ bảo vệ rừng của các cấp chính quyền, của người dân, những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp... quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017; một số nội dung chủ yếu của chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định trong Luật và Nghị định liên quan cùng với kết quả và hiệu quả của thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng như địa phương. Tại các buổi truyền thông Quỹ cũng đã phối hợp với chủ rừng giải thích trả lời các thắc mắc kiến nghị liên quan của các hộ tham gia.

         Thông qua nội dung được truyền đạt tại buổi truyền thông, các hộ nhận khoán nòng cốt này sẽ có thêm kiến thức để truyền đạt lại cho các hộ trong tổ góp phần nâng cao nhận thức cho hộ nhận khoán từ đó nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ rừng nói chung và thực hiện trách nhiệm đã cam kết với chủ rừng trong quá trình nhận khoán bảo vệ rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

         Với đặc thù, Lâm Đồng có số hộ nhận khoán bảo vệ rừng lớn (hơn 15.000 hộ/năm), nên việc tuyên truyền cho nhóm nhỏ với những đối tượng là tổ trưởng, tổ phó và một số lực lượng nòng cốt khác trong tổ từ đó tuyên truyền lại cho các thành viên trong tổ là cách làm hiệu quả của Quỹ nhằm sớm bao phủ nội dung tuyên truyền đến tất cả hộ nhận khoán bảo vệ rừng trong thời gian ngắn nhất.

          Tổng hợp một số hình ảnh của 10 cuộc truyền thông nhóm nhỏ năm 2022:

Cán bộ tổ truyền thông Quỹ tuyên truyền trực tiếp nội dung liên quan bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

Các hộ nhận khoán lắng nghe tuyên truyền và tham gia thảo luận tại các buổi truyền thông

 

Nguồn tin:Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017