QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG THAM GIA LỄ HƯỞNG ỨNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG 50 TRIỆU CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐồNG GIAI ĐOẠN 2021-2025


          Chiều 19/5/2023, tại Khoảnh 9 Tiểu khu 14A Phường 7 thành phố Đà Lạt Khối thi đua Kinh tế- kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà lạt đã tổ chức lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.

          Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh do Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Lân cùng các đoàn viên chi đoàn Quỹ đã tham gia cùng với trên 150 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 09 đơn vị trong Khối thi đua Kinh tế Kỹ thuật tỉnh và UBND thành phố Đà Lạt. 

          Tổng cộng đã có hơn 2.000 cây xanh: Mai anh đào, Phượng tím, Thông 3 lá được trồng trong đợt ra quân này.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh về trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh thì năm 2023 toàn tỉnh phải trồng 12,4 triệu cây và riêng thành phố Đà Lạt phấn đấu trồng trên 650.000 cây các loại.

Hình 1: Lễ hưởng ứng“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh tham gia trồng cây

Hình 3: Đoàn viên thanh niên Chi Đoàn cơ sở Quỹ tham gia trồng cây

Hình 4: các đơn vị tham gia trồng cây trong ngày lễ hưởng ứng

Nguồn tin:QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN

VĂN BẢN MỚI

Quyết định 1258 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2023)

Quyết định 1257 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu chi kinh phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022)

Công văn 7542 - UBND tỉnh Lâm Đồng
(thống nhất về số lần tạm ứng và tỷ lệ tạm ứng tiền DVMTR hàng năm)

VĂN BẢN THÔNG BÁO

Công văn 443-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền DVMTR lần 3 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 241-QBVR-KTTV
(Về việc thanh toán tiền DVMTR năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng)

Công văn 165-QBVR-KTTV
(về việc tạm ứng tiền chi trả DVMTR lần 1 năm 2023 cho các đơn vị chủ rừng)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO

Luật lâm nghiệp 2017
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (bản đầy đủ)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Phần DVMTR và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)
Nghị Định 156-2018-NĐ-CP (Mẫu biểu)

VĂN BẢN KẾ HOẠCH NĂM

Kế hoạch năm 2023
Kế hoạch năm 2022
Kế hoạch các năm:
    + Kế hoạch năm 2021
    + Kế hoạch năm 2020
    + Kế hoạch năm 2019
    + Kế hoạch năm 2018
    + Kế hoạch năm 2017